Dalış Ekipmanları

Dalış Ekipmanları için yorumlar kapalı

 

Dalışa için nasıl ekipman gerekli, neler getirmeliyim?

Tüm ekipmanlar yetkili klüpler tarafından karşılanmaktadır. Havlu, mayo, terlik gibi şahsi malzemeleriniz ile gelmeniz yeterli.

 

TEMEL DONANIM

Dalış donanımı içerisinde yer alan maske, palet ve soluma borusundan (şnorkel)  “temel donanım” veya “ABC donanım” olarak adlandırılır.

Maske

Maske, su ortamı ile dalıcının gözleri arasında bir hava boşluğu oluşturarak sualtında dalıcının net görüşünü sağlayan dalış malzemesidir. Maskelerin en belirgin özellikleri burnu da kapatan bir hava boşluğuna sahip olmalarıdır. Bu özellikleri dolayısıyla yüzücü gözlüklerinden ayrılırlar. Maskelerin burun kısımları kapalı olduğundan, dalıcı inilen derinlikle birlikte artan dış basıncı maske içinde dengeleyebilir ve maske içine giren suyu da boşaltabilir. Eğer dalışı yüzücü gözlüğü ile gerçekleştirilmek istenirseniz eşitleme yapamaz, içeri giren suyu boşaltamaz ve ciddi göz rahatsızlıklarının meydana gelmesine sebep olabilirsiniz.

Paletler

Sualtında hareket edebilmek için bacaklardan güç alınır ve paletler sayesinde hareket gerçekleştirilir. Sualtında hareket yorucudur, kolları kullanarak hareket etmek ise dalıcının çok çabuk tükenmesine sebep olur. Bu yüzden hareket el ve kolları kullanmadan sadece bacaklar kullanılarak paletler yardımı ile sağlanır.

Soluma Borusu (Şnorkel) Nedir?

En basit sualtı solunum ekipmanı olan soluma borusu, gerek eğitim dalışları gerekse de sportif dalışlar için bulundurulması gerekli temel donanımdır. Yüzeyde kafanızı sudan dışarı çıkarmadan, yatay pozisyonda rahat bir şekilde solunuma devam ederek denge yüzerliği sağlayabilmemizi sağlayan soluma borusu, acil durumlarda da suni solunum için kullanılabilir 

Ağırlık Sistemleri

Dalıcı, donanımları ile birlikte su içerisinde yüzer durumdadır. Dalış elbisesi ve kullanılan ekipmanlar yüzerliği arttırarak dalıcının su içerisine batışını engeller; dolayısıyla herhangi bir ağırlık sistemi kullanmaksızın batar duruma ulaşıp dalışa başlamak neredeyse imkansız hale gelir. Ağırlık sistemleri kemer ya da denge yeleği üzerine yüklenen ağırlıklar olmak üzere iki farklı sistemde geliştirilmiştir. Bunlardan ağırlık kemerleri standart 5 cm eninde naylon örme ya da kauçuk olup cepli ve sade kemer olarak iki tipte kuşatılır. Sade kemerlerin üzerinde kalıp kurşun ağırlık geçirilirken, cepli olanlara ise içleri kurşun bilye dolu olan poşet ağırlıklar yerleştirilir. Yine denge yeleğinin içerisine yerleştirilen ağırlık sistemlerinde de bu kurşun bilye torbaları kullanılır. Her ne türde olursa olsun tüm sistemlerin birer acil tahliye mekanizmasına sahip olma zorunluluğu vardır. Denge yeleklerine entegre edilmiş sistemlerde çekme halkalarından faydalanılarak tahliye edilen ağırlık, kemerli sistemlerde ise, kemer tokasının dalıcı tarafından açılması ile hızlı bir şekilde tahliye edilmiş olur.

BAĞIMSIZ ALETLİ DALIŞ DONANIMI

SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus), yani bağımsız aletli dalış donanımı; denge yeleği, dalış tüpü ve regülatörden oluşur.

Denge Yeleğinin (BC)

B.C. (Buoyancy Compensator: Yüzerlik dengeleyici) olarak da bilinen denge yeleği, su yüzeyinde rahat yüzmeyi, dinlenmeyi, güvenliği ve sualtında da rahatlıkla denge durumunda kalabilmeyi sağlar.

Dalış Tüpü

Sportif amaçlı dalışların çok büyük bir bölümü basınçlı hava tüpleri ile gerçekleştirilir. BAD donanımı içerisinde kullanılan hava kaynağı bağımsızdır. Böylelikle dalıcının su içinde sınırsız hareket özgürlüğü sağlanmış olur.

Regülatör

Regülatörler, dalış tüplerindeki yüksek basınçlı havayı önce ara basınç (ortam basıncı + 8–10 BAR)  ve daha sonra da ortam basıncı seviyesine indirgeyerek dalıcıların hava ihtiyaçlarını karşılayan cihazlardır. Tek ve iki kademeli olmak üzere kademelerine, çift ve tek hortumlu olmak üzere de hortumlarına göre tanımlanır.

DALIŞ ELBİSELERİ ve YARDIMCI MALZEMELER

Suyun ısıl kararlılığının ve ısı iletiminin havaya oranla fazladır. Dalıcıların da su sıcaklığı ne kadar yüksek olursa olsun belirli bir sürecin sonucunda ısı kaybedeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bu yüzden biz dalıcılar ne denli sıcak sulara dalarsak dalalım muhakkak ısı yalıtımı için dalış elbiseleri kullanırız.

Dalış Elbisesi Aksesuarları

Dalış elbisesinin önemli aksesuarları başlık, patik ve eldivendir. Bunlar vücudun gövde dışında kalan kısımlarını soğuk suyun etkisinden korur. Başlık ve patik, özellikle 18 dereceden soğuk sularda mutlaka kullanılması önerilen aksesuarlardır.

Dalış elbisesi aksesuarları. Soldan sağa 1. resimde eldiven, 2. resimde tabanlı patik ve 3. resimde neopren başlık. 

Yardımcı Malzemeler

Yardımcı malzemeleri dalış bilgisayarı, dalış saati ve sualtı pusulası gibi göstergeler ve yardımcı aksesuarları da yazı tahtası, dalış şamandırası, kaldırma balonu, dalış bıçağı, sualtı fenerleri ve ikaz-uyarı malzemeleri olarak kısaca sıralamak mümkündür.

Yoruma Kapalı