Dalış Eğitimi

Dalış Eğitimi için yorumlar kapalı

Dalıcı eğitimlerine katılma koşulları

Bir yıldız dalıcı;
İki yıldız dalıcı;

1) 15 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak,

2) Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,

3) Bir yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak

4) Bir yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek.

Üç yıldız dalıcı;

 

Dalıcıların sağlık koşulları

MADDE 18- (1) Donanımlı dalış sağlıklı olmayı gerektiren bir sportif faaliyettir. Bir, iki ve üç yıldız dalış eğitimine katılanlar ile uzmanlık eğitimine katılan dalıcılar dalış sağlığı, oluşabilecek hastalık ve kazalar ile ilgili olarak eğitimi verecek eğitmen tarafından bilgilendirildikten sonra Federasyonca hazırlanan Donanımlı Dalış Sağlık Bildirim Formunu (Form 9) doldurur ve imzalarlar. 18 yaşından küçük olanların belgesi velisi tarafından da imzalanır. Bu formda belirli bir hastalığı olduğunu beyan edenler dalış merkezi tarafından ilgili dal uzmanı hekim veya Sualtı ve Hiperbarik Tıp Uzmanına yollanarak dalışına sakınca olmadığına dair rapor almalıdır.

 

http://www.tssf.gov.tr/TR/yonetmelik-talimat

www.turluyorum.net

 

Yoruma Kapalı